Tradicionalni susret klapa

Tradicionalni susret klapa

Bilice (23.07.2019.)

Svake godine tradicionalno ispred restorana Panova nastupaju poznate dalmatinske klape poput Sv.Juraj HRM, Bunari, More, Skradinke itd pod voditeljstvom Ive Mikuličina.