Klapske večeri u Bilicama

Klapske večeri u Bilicama

Bilice (16.07.2022. - 25.07.2022.)

Svake godine tradicionalno u Bilicama nastupaju poznate dalmatinske klape poput Sv.Juraj HRM, Bunari, More, Skradinke itd. pod voditeljstvom Ive Mikuličina.