Turistička članarina 2020.

Turistička članarina 2020.

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se članarina TZ ili Turistička članarina više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika.
Članak 11. spomenutog Zakona poručuje kako ćemo plaćati “godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti”.
Uslijed okolnosti prouzrokovanih epidemijom Covid-a 19, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke članarine u 2020. godini na glavne ležaje (22,50 kn po ležaju), a oslobođene su plaćanja turističke članarine na pomoćne ležaje. Godišnje paušalne iznose iznajmljivači mogu uplatiti u tri rate s rokovima dospijeća kao i kod turističke pristojbe (1.rata do 31.07., 2. rata do 31.08. i 3. rata do 30.09.) ili jednokratnom uplatom do 30.09. Također je potrebno Poreznoj upravi predati popunjeni obrazac TZ 2 do 15. siječnja sljedeće godine za tekuću godinu. TZ 2 obrazac možete preuzeti OVDJE.
Podatke za uplatu za Turističku članarinu za 2020. godinu možete vidjeti u E-visitoru preko Vaše Tan liste na početnoj stranici pod stavkom Obavijesti - Turistička članarina. Šifra Općine Bilice je 621.