Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Bilice uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Bilice. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: 
         - elektroničkom poštom: 
         - donijeti osobno u ured TZ općine Bilice

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

 

Izvješća

2020.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2020.

2019.

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu

Program rada

2021.

Godišnji program rada TZO Bilice 2021.

2020.

Program rada i financijski plan TZO Bilice za 2020. godinu

Ostali dokumenti

Poslovnik o radu Vijeća Turističke zajednice općine Bilice

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice općine Bilice